Hans-Göran Hildingsson tilldelades Skogsskölden 2017 och mottar här priset av ordföranden Peter Dickson.