Föreläsare Johan Freij från Danske Bank i samband med Skogsexkursionen 22 maj 2015 på Öijareds Säteri.