Erling Andersson tillika en av delägarna till Deromegrippen pratar om sitt andra stora livsverk, nämligen Derome Trä & Nostalgimuseum.