Exkursionsledare Anders Josefsson beskriver engagerat sin skogsskötsel på Skogsegendomar i Väst AB: