Välkommen till Västra Sveriges Skogsvårdsförbund

 Västra Sveriges Skogsvårdsförbund som bildades 1895 har som huvudsakligt syfte att driva främst skogsvårdsfrågor samt övriga skogsbruksrelaterade frågor i Västra Sverige.

Förbundet ingår även i olika skogsforskningsprojekt i syfta att gynna sydsvenskt skogsbruk och där ekonomiska anslag årligen går till dessa projekt.

Antalet ständiga medlemmar är för närvarande 341 personer.

Varje år anordnas en exkursion med olika skogliga teman.